• Habel J., Dvořáček K, Dvořáček V., Žák P. Světlo a osvětlování, FCC Public, 2012, Praha

IPR, Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy, část D.4 Venkovní osvětlení, 2014

• Muzejní výstavnictví, učební texty nástavbového kurzu, Asociace muzeí a galerií, Praha 2014

• „Komplexní řešení veřejného osvětlení“ Konference Světlo 2015, Brno (přednáška)

• „Komplexní řešení osvětlení interiérů“ Konference Lumen V4, 2014 Visegrad, Maďarsko (přednáška)

• „Současnost a budoucnost světelné techniky“Konference Světlo 2011, Praha (přednáška)

Atelier světelné techniky s.r.o.

nabízí projekční práce, poradenskou činnost a další služby v oblasti světelné techniky.

Back to Top