Atelier světelné techniky s.r.o. (AST), založený v roce 2012, nabízí projekční práce, poradenskou činnost a další služby v oblasti světelné techniky a osvětlování. Při řešení osvětlení vycházíme z dlouholetých zkušeností a navazujeme na spolupráci s ateliérem Ing. arch. Ladislava Monzera, CSc. (6. 4. 1942  – 7. 6. 2004), který byl naším dlouholetým spolupracovníkem, rádcem a učitelem v oblasti osvětlování. Název ateliéru vychází ze značky Ateliér světelné tvorby (AST) Ladislava Monzera. S laskavým svolením rodiny Ladislava Monzera může značka AST, která byla od roku 1990 mezi odbornou veřejností dobře známa, dále existovat.

Hlavním cílem našeho ateliéru je nabízet zákazníkům profesionální služby, umožňující zkvalitnění procesu projektu jako celku, vedoucí k lepší kontrole kvality výsledného řešení i investičních a provozních nákladů. Návrh osvětlení chápeme jako proces, který začíná představou o atmosféře a vzhledu osvětlených prostorů, specifikovaných v těsné spolupráci s architektem, výtvarníkem nebo investorem, a končí jejím „zhmotnění“ prostřednictvím technického řešení. Návrh osvětlení nespočívá jen v pouhé volbě a rozmístění svítidel, ale zahrnuje tvorbu světelného prostředí prostřednictvím práce se světlem, prostorem, povrchy a materiály.

Atelier světelné techniky s.r.o.

nabízí projekční práce, poradenskou činnost a další služby v oblasti světelné techniky.

Back to Top