PŘÍRODA / vzájemnou interakcí mezi slunečními paprsky, oblaky a přírodním prostředím vzniká nekonečná paleta světelných scenérií a efektů. Proměnlivost denního světla mění statické prostředí v dynamické, ovlivňuje jeho atmosféru, nálady a emoce člověka a je indikátorem času a klimatických podmínek.

ČLOVĚK / světlo je základní podmínkou života člověka na Zemi. Je médiem, které zprostředkovává člověku přes 80% informací o okolním prostředí. Světelné podmínky ovlivňují biologický systém člověka, který se v průběhu vývoje přizpůsobil pravidelnému světelnému rytmu střídání dne a noci. S intelektuálním vývojem člověka získalo světlo také symbolický a duchovní význam.

INTEGRACE / světlo je nedílnou součástí prostředí, ve kterém lidé žijí, pracují, odpočívají a baví se. Tak jako je denní světlo nedílnou součástí přírody, stejně tak i umělé osvětlení je integrální součástí prostoru,ne jenom fyzickou vrstvou ve podobě svítidel, která se do prostoru vloží.

SPOLUPRÁCE / kvalita osvětlení zásadním způsobem závisí na úzké spolupráci řady profesí v průběhu celého procesu projektování. Otevřená mysl, konstruktivní diskuze, vzájemný respekt, pokora a naslouchání jsou základními požadavky pro vytvoření kvalitního návrhu osvětlení.

Atelier světelné techniky s.r.o.

nabízí projekční práce, poradenskou činnost a další služby v oblasti světelné techniky.

Back to Top