tým ast

JIŘÍ PAVELKA / V roce 1992 absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se zaměřením na světelnou techniku. Od té doby se věnuje tomuto oboru, ve kterém se zabývá především projekty osvětlení. V roce 2012 založil „atelier světelné techniky“, kde je jednatelem. Od roku 2012 je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení (č.a. 0012213). Je autorem řady projektů vnitřního i venkovního osvětlení, například osvětlení výstavních prostorů Schwarzenberského a Salmovského paláce v Praze, osvětlení Muzea Bible a Velehradu na Velehradě, osvětlení administrativní budovy společnosti Zentiva,osvětlení Vinohradského pavilonu v Praze, osvětlení klášterního kostela Trapistů v Novém Dvoře, osvětlení baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě; venkovní osvětlení zámku Sychrov, venkovní osvětlení baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, venkovní osvětlení kostela sv. Víta v Příchovicích.

PETR ŽÁK / V roce 1992 absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze se zaměřením na světelnou techniku. Od té doby pracuje v oboru světelná technika, zabývá se návrhy osvětlení, publikuje v odborných časopisech, je odborným asistentem na ČVUT FEL v Praze. V roce 2003 ukončil doktorandské studium. Je členem redakční rady časopisu Světlo a jedním ze spoluautorů knihy Světlo a osvětlování. Je také členem ČKN CIE a českým zástupcem v divizi 5 v Mezinárodní komisi pro osvětlování (CIE). Od roku 2010 je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení (č.a. 0011358). Od roku 2013 je zaměstnancem atelieru světelné techniky s.r.o. Je autorem řady návrhů vnitřního i venkovního osvětlení, například venkovní osvětlení Jezuitské koleje v Kutné Hoře, osvětlení výstavy Slovanská Epopej, osvětlení multifunkční haly Gong ve Vítkovicích, koncepce veřejného osvětlení Kyjova, návrh svítidel pro multifunkční halu Gong, osvětlení kostela sv. Rodiny v Českých Budějovicích.

spolupracovníci

SIMONA VONDRÁČKOVÁ / V roce 2012 absolvovala Fakultu stavební ČVUT v Praze se zaměřením na architekturu a urbanismus. Se světlem začala pracovat již při studiu, kdy začala externě spolupráci s významnými společnostmi z oblasti světelné techniky. V současné době se zabývá tvorbou veřejných prostorů, spolupracuje na koncepcích venkovního osvětlení měst a obcí a zpracovává studie veřejného a architektonického osvětlení. V roce 2011 nastoupila na katedře urbanismu a územního plánování na ČVUT v Praze na doktorandské studium. V oblasti územního plánování a urbanismu spolupracovala například na územních plánech Tuchoměřic, Lipna, Chlumce a řady dalších obcí. V oblasti osvětlení se podílela například na koncepcích veřejného osvětlení pro města Přelouč, Nivnice, Kyjov a Hluk, na zpracování standardů veřejného osvětlení pro Milevsko.

LUDVÍK GRYM / V roce 1980 ukončil experimentální gymnázium v Rýmařově, v roce 1985 absolvoval fakultu architektury v Brně. Od roku 1991 sdílí s architektem Jindřichem Škrabalem architektonickou kancelář P.A.W. Od roku 1997 předseda pracovní skupiny pro soutěže Představenstva České komory architektů. Vybrané realizace s důrazem na osvětlení: administrativní budova Kapitol, Brno; Rekonstrukce Horního a Václavského náměstí, Znojmo; rekonstrukce domu Convalaria, Brno, interiér ozařovny lineárního urychlovače II, Masarykův onkologický ústav, Brno, spolupráce na projektu „Hledání tvaru“ (iGuzzini).

Atelier světelné techniky s.r.o.

nabízí projekční práce, poradenskou činnost a další služby v oblasti světelné techniky.

Back to Top