IDEOVÁ ČÁST / je výtvarná část návrhu osvětlení, ovlivňující jeho osobitost, kterou formuluje architekt, výtvarník, lighting designer, případně investor. Popisuje představu o světelné atmosféře prostorů v různých fázích dne a o emocích a náladách, které má osvětlení vyvolávat.

ANALYTICKÁ ČÁST / obsahuje informace o prostorovém, konstrukčním a interiérovém uspořádání řešeného prostoru, světelně technických vlastnostech povrchů, informace o účelu, činnostech a prostředí v jednotlivých prostorech i o časovém plánu využití, informace o uživatelích, o předpokládaných nákladech a kvalitativních standardech.

PARAMETRICKÁ ČÁST / na základě ideového řešení, informací z analytické části, právních předpisů, technických norem, požadavků stavebního programu, vnitřních předpisů a případně dalších požadavků se zvolí parametry osvětlení a osvětlovací soustavy.

NÁVRHOVÁ ČÁST / obsahuje volbu typu osvětlovacích soustav a světelných zdrojů. Následuje návrh svítidel a jejich rozmístění v prostoru, ke kterému se využívá výpočetních programů. U složitějších prostorů se provádí světelné zkoušky. Posledních krokem je navrh ovládání a řízení osvětlení

Atelier světelné techniky s.r.o.

nabízí projekční práce, poradenskou činnost a další služby v oblasti světelné techniky.

Back to Top